بگو با من همسفر من

که در گذر از جاده های انتظار

احساست خواهم کرد ...

و تو

فراتر از اندیشه ی من

پای بر کویر دلم خواهی گذاشت ...